Kannanotto kouluruokailun järjestämisestä etäopetuksessa oleville lapsille

2.4.2020

Hienoa että kouluruoka -asiaa on lähdetty järjestämään. 

-Jos tämä osoittautuu tartuntariskin vuoksi mahdottomaksi, onko mietitty korvaavia ratkaisuja? Huolemme on, että toimintamalli tässä muodossaan rajaa tarvitsevia mm. riskiryhmäläisiä ja sairastuneita pois palvelusta.

Haluaisimme kiinnittää huomiota myös Wilman kautta tulleen tiedotteen viestintään.

Kuten ”Kempeleen kunta aloittaa tarveharkintaan perustuen perusopetusikäisten etäopiskelussa olevien…”. ”Kouluateria on tarkoitettu perheille, joille sen puuttuminen on taloudellisesti tai muusta syystä vahvasti perusteltavissa.” -Nämä lauseet luovat mielikuvan tuloselvityksistä, ja tilanteiden kartoittamisesta. ”Oppilaan huoltaja ilmoittaa kouluaterian tarpeen sosiaalitoimistoon…” – Saamiemme yhteydenottojen perusteella on herännyt vahva huoli, etteivät ihmiset uskalla ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon, mahdollisten selvitysten takia. Tai aiempi kielteinen toimeentulotukipäätös luo mielikuvan, ettei ole tässäkään tilanteessa oikeutettu kouluruokaan.

Kysymyksiä ja pohdintaa ovat aiheuttaneet asiaan liittyen seuraavat asiat. -Onko puheluita vastaanottamassa sosiaalitoimen työntekijät, vai poikkeustilanteen vuoksi perustettuun tehtävään siirretyt työntekijät? Jos nämä työntekijät tiedustelevat perheen tulotietoja tai muita syitä, jotka puheluiden perusteella laitetaan rekisteriin. -Onko nämä tiedot kaikkien ruoanjakeluketjussa mukana olevien käytössä? Kuten syy kouluruoan hakemiseen? Miten tässä toteutuu tietosuoja?

Me olemme hyvinvointiyhteiskunta, jossa kaikilla lapsilla on tasavertainen oikeus hyvään elämään ja kasvuun. Perusopetus onkin sopeutunut hienosti poikkeuksellisiin oloihin. MLL:ssä haluamme arvojemme mukaisesti huolehtia lasten yhdenvertaisesta, inhimillisestä ja arvostavasta kohtelusta.

Nyt on Kempeleen aika näyttää mitä tarkoittaa Hyvä kasvaa Kempeleessä ja #Kempelehalii aivan käytännössä! Nyt ei voida murentaa hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita!

Mitä me haluamme lastemme muistavan tästä ajasta?

MLL Kempeleen hallitus